Zelené střechy zvyšují výkon fotovoltaických panelů o 10–25 % | Zlepšují tepelné vlastnosti stavby v zimě i v létě | Pomáhají udržet dešťovou vodu na pozemku | Zadržují vodu (až 50 l/m2) | Ochlazují okolní prostředí (přímo na střeše až o 50° C) | Zvyšují životnost hydroizolace | Zachycují prachové částice | Snižují hlučnost prostředí | Podporují biodiverzitu

O nás

zelenestrechycb – Jsme specializovaná firma zaměřující se na realizaci střešních zahrad a výsadeb. Zeleni a zahradám se profesionálně věnujeme již řadu let, na trhu patříme k zavedeným značkám, a proto jsme se rozhodli rozšířit portfolio našich služeb. Sestavili jsme pro vás tým specialistů na zelené střechy, jejichž vizí je zmírnit oteplování měst a obcí, které probíhá především z důvodu neustále se zvětšujících zpevněných ploch ve veřejném prostranství. Mezi ně patří třeba parkoviště, ale také právě střechy. Zelená střecha funguje jako ochlazovací systém, pročišťuje okolní ozvduší a dobře slouží také v zadržování dešťové vody. Věříme, že společně s vámi se nám podaří ozelenit co nejvíce ploch a zlepšíme tak prostředí pro všechny.

Výhody a funkce zelených střech

Výzkumy potvrzují, že ve městech je třeba zvýšit podíl zelených prostorů o 10 %, aby došlo ke snížení městského tepelného ostrova. Zelené střechy jsou ideálním řešením.

Výzkumy prokázaly, že zelené střechy dokáží poskytnout útočiště volně žijícícm živočichům v městských oblastech. Např. vzácným beobratlým populacím.

Zelené střechy dokáží výrazně snížit rychlost odtoku srážek z povrchů střech. Tím mohou přispět ke zmírnění následků intenzivních dešťových událostí.

Zelená střecha většinou zachytí prvních 5 mm a více srážek. Množství zadržené vody je závislé na hloubce a typu substrátu. V letních měsících zelená střecha udrží 70 – 80 % vody, která by normálně odtekla do městské kanalizace. V závislosti na sezóně pak dokáže zachytit a udržet až 100 % srážek. Krátkodobě zachová až 75 % deště a 20 % může být zadrženo po dobu až 2 měsíců.

Jak je vidět z tabulky níže, typy zelených střech mají různou efektivitu zadržování odtoku vody. T

Typ zelené střechy Hloubka [mm] Vegetace Roční průměr zadržování vody [%] Koeficient
Rozsáhlý 20-40 Mech / sedum 40 0.6
40-60 Sedum / Mech 45 0.55
60-100 Sedum / Mech / Bylinky 50 0.5
100-150 Sedum / Mech / Tráva 55 0.45
150-200 Tráva / bylinky 60 0.4
Intenzívní 150-250 Trávníky / keře 60 0.4
250-500 Trávníky / keře 70 0.3
500+ Trávníky / Keře / Stromy 90+ 0.1

Zelené střechy významně šetří náklady na provoz klimatizace v letních měsících. V zimě naopak fungují jako tepelná izolace.

Právě energetický efekt je jednou z klíčových vlastností zelených střech. Prokazatelně mají dopad na energetickou úsporu v dané budově.

Zelené střechy prokazatelně zlepšují energetickou náročnost budov. V průběhu roku se jejich vlastnosti logicky liší – záleží na použitém substrátu a rostlinách.

Studie společnosti Environment Canada prokázaly, že horní patro budovy se zelenou střechou ušetří až 20 % energie, protože snižuje nutnost použití klimatizace.

Zelené střechy přispívají ke kvalitě ovzduší v městské zástavbě. Substráty a vegetace totiž filtrují pevné částice a znečišťující látky.

Pokud docílíme toho, že zelené střechy budou ve městech používány ve velkých plochách, přispějeme ke zlepšení kvality ovzduší.

Zelené střechy nahrazují v městském prostředí nedostatek zeleně a tím přispívají ke zlepšení kvality života obyvatel měst.

„Urban Rooftop Food Growing“ – to je označení pro střechy, které jsou dostatečně silné na to, aby umožnily pěstování potravin v městském prostředí.

U každé budovy záleží na nosnosti její střechy. Některé mohou mít takovou, že umožní aplikaci požadované hloubky substrátu, aby na nich bylo možné pěstování potravin. Mít vlastní bylinky na zelené střeše vám však umožní třeba už hloubka substrátu 150 mm.

Zelené střechy, resp. kombinace substrátu a rostlin, fungují jako zvuková izolace. Mohou tak plnit roli zvukové bariéry, protože zvukové vlny jsou absorbovány, odraženy nebo odkloněny.

Efekt zvukové izolace závisí na použitém substrátu i rostlinách. Vyšší porost eliminuje nižší zvukové frekvence, rostliny a nižší porost pro změnu eliminuje vyšší frekvence. Čím hlubší je substrát, tím větší je jeho izolační efekt.

Bylo prokázáno, že zelené střechy zvyšují životnost hydroizolačních membrán pod sebou. Zadržuje organické kapaliny i dešťovou vodu a pomáhá chránit před ohněm.

Biosolární zelené střechy zvyšují efektivnost solárních panelů. Svými výpary totiž ochlazuje solární panely a zvyšuje tak jejich účinnost.

Biosolární zelené střechy nemají konstrukci panelů ukotvenou přímo do střechy, takže nedochází k narušení hydroizolační vrstvy. Fotovoltaické panely se jednoduše položí na hydroizolaci a štěrk. Substrát a rostliny pak fungují jako zátěž.